Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generala Conform noului Cod de procedura civila

Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generala Conform noului Cod de procedura civila
thumbthumb
Preț: 149,00 lei
Disponibilitate: în stoc - in stoc
Anul publicării: 2013
Pagini: 838

DESCRIERE

- Cuprinde solutii jurisprudentiale de actualitate;
- Acopera programa analitica din curricula facultatilor de drept;
- Contine noile reglementari legislative interne si comunitare.

Cuprins

1. NotiuNi iNtroductive................................................................5

1. dreptul procesual civil............................................................6

1.1. Definitie............................................................................6

1.2. Caracterele dreptului procesual civil......................................9

2. Normele dreptului procesual civil .....................................12

2.1. Clasificarea în functie de obiect.......................................12

2.1.1. Aspecte generale................................................12

2.1.2. Importanta clasificarii.....................................................14

2.1.2.1. Norme de organizare judiciara.............................15

2.1.2.2. Norme de competenta................................................15

2.1.2.3. Norme de procedura propriu-zisa........................18

2.2. Clasificarea în functie de întinderea câmpului de aplicare ...........22

2.2.1. Aspecte generale.....................................22

2.2.2. Importanta clasificarii..................................24

2.3. Clasificarea în functie de caracterul conduitei impuse...........25

2.3.1. Aspecte generale.......................................26

2.3.2. Importanta clasificarii.....................................31

3. Procesul civil...........................................33

3.1. Definitie..........................................................33

3.2. Fazele si etapele procesului civil .............................33

4. Principiile fundamentale ale procesului civil .....................36

4.1. Principiul liberului acces la justitie..............................36

4.2. Principiul dreptului la un proces echitabil, în termen optim si previzibil........42

4.3. Principiul legalitatii........................................................................59

4.4. Principiul egalitatii partilor în fata justitiei.....................................64

4.5. Principiul disponibilitatii ..............................................................69

4.6. Principiul privitor la faptul ca partilor le revin obligatii în desfasurarea procesului...............................................81

4.7. Principiul potrivit caruia tertii au obligatia sa sprijine realizarea justitiei......86

4.8. Principiul bunei-credinte în exercitarea drepturilor si în îndeplinirea obligatiilor procesuale...........................................89

4.9. Principiul dreptului la aparare......................95

 

4.10. Principiul contradictorialitatii.............................106

4.11. Principiul oralitatii ..........................................122

4.12. Principiul nemijlocirii.....................................................126

4.13. Principiul publicitatii ...................................................129

4.14. Principiul desfasurarii procesului în limba româna ....................134

4.15. Principiul continuitatii completului de judecata ...........................135

4.16. Principiul privitor la încercarea de împacare a partilor.................137

4.17. Principiul rolului judecatorului în aflarea adevarului ...................140

4.18. Principiul respectului cuvenit justitiei........................................151

4.19. Obligatia respectarii principiilor fundamentale ..........................153

2. ActiuNeA civila.........................................155

1. declansarea procesului civil. Actiunea civila – mijloc de restabilire a dreptului subiectiv încalcat...........................................156

2. Actiunea civila ......................................................158

2.1. Particularitati.......................................................158

2.2. Notiune...................................................159

2.3. Elementele actiunii civile............................................159

3. conditiile de exercitare a actiunii civile...............................163

3.1. Aspecte generale ...........................................................163

3.2. Capacitatea procesuala............................................164

3.2.1. Capacitatea procesuala de folosinta...........................164

3.2.1.1. Notiune. Particularitati...........................................164

3.2.1.2. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta. Invocare...........167

3.2.1.3. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta. Sanctiunea.........168

3.2.1.4. Despagubiri în caz de anulare a actiunii.........................168

3.2.2. Capacitatea procesuala de exercitiu........................169

3.2.2.1. Notiune. Particularitati..................................169

3.2.2.2. Reprezentarea. Asistarea. Autorizarea.................171

3.2.2.3. Curatela speciala...........................................174

3.2.2.4. Lipsa capacitatii procesuale de exercitiu. Invocare................179

3.2.2.5. Lipsa capacitatii procesuale de exercitiu. Sanctiunea............180

3.2.2.6. Despagubiri în caz de anulare a actiunii.......................181

3.3. Calitatea procesuala .................................................182

3.3.1. Notiune............................................................182

3.3.2. Legitimarea procesuala legala..............................189

3.3.3. Justificarea calitatii procesuale..............................214

3.3.4. Transmiterea calitatii procesuale............................217

3.3.5. Situatia procesuala a înstrainatorului si a succesorilor sai........219

3.3.6. Lipsa calitatii procesuale. Invocare....................................222

3.3.7. Lipsa calitatii procesuale. Sanctiunea..............................222

3.3.8. Despagubiri în caz de respingere a actiunii..................222

3.4. Formularea unei pretentii......................................223

3.4.1. Conditii de exercitare a dreptului........................223

3.4.2. Lipsa dreptului. Invocare .....................................229

3.4.3. Lipsa dreptului. Sanctiunea..............................................230

3.4.4. Despagubiri în caz de respingere a actiunii.........................231

3.5. Interesul...............................................................232

3.5.1. Notiune. Particularitati.................................................232

3.5.2. Conditiile interesului....................................................236

3.5.3. Lipsa interesului. Invocare..............................................239

3.5.4. Lipsa interesului. Sanctiunea ...............................................240

3.5.5. Despagubiri în caz de respingere a actiunii........................240

4. clasificarea cererilor în justitie.............................................241

4.1. Clasificarea în functie de scopul material urmarit de catre reclamant ......241

4.2. Clasificarea în functie de natura dreptului care se valorifica................250

4.3. Clasificarea în functie de calea procedurala aleasa pentru valorificarea dreptului.....................253

5. Apararile în justitie..........................................259

5.1. Aspecte generale ................................................259

5.2. Aparari de fond. Aparari procedurale.....................259

3. PArticiPANtii lAProcesul civil......................................267

1. instanta ..........................................................268

1.1. Sensurile notiunii..........................................................268

1.2. Compunerea si constituirea instantei....................269

1.2.1. Compunerea instantei.......................................269

1.2.2. Constituirea instantei...................................273

1.2.3. Nelegala compunere sau constituire a instantei............276

1.3. Incidente procedurale privind compunerea sau constituirea instantei......277

1.3.1. Incompatibilitatea............................................278

1.3.1.1. Notiune. Particularitati.............................278

1.3.1.2. Cazuri de incompatibilitate.......................279

1.3.2. Abtinerea si recuzarea.........................................294

1.3.2.1. Notiune. Particularitati........................................294

1.3.2.2. Procedura de judecata............................301

2. Partile................................................................330

2.1. Persoanele care sunt împreuna reclamante sau pârâte.......331

2.1.1. Notiune. Particularitati........................................331

2.1.2. Efectele coparticiparii procesuale............................334

2.2. Alte persoane care pot lua parte la judecata.......................338

2.2.1. Interventia voluntara ........................................340

2.2.1.1. Interventia voluntara principala......................341

2.2.1.2. Interventia voluntara accesorie ..............................348

2.2.1.3. Procedura de judecata a interventiei voluntare.......351

2.2.2. Interventia fortata.........................................................370

2.2.2.1. Chemarea în judecata a altor persoane...........370

2.2.2.2. Chemarea în garantie..........................................380

2.2.2.3. Aratarea titularului dreptului....................................395

2.3. Introducerea fortata în cauza, din oficiu, a altor persoane ...........................................................................................401

2.3.1. Cazuri. Particularitati. Termen.....................................401

2.3.2. Procedura de judecata ........................................409

2.4. Reprezentarea partilor în judecata...................................412

2.4.1. Formele reprezentarii. Aspecte generale.................412

2.4.2. Reprezentarea conventionala a persoanei fizice..................422

2.4.2.1. Reprezentarea prin mandatar neavocat.......................................422

2.4.2.2. Reprezentarea prin avocat ..............................................429

2.4.2.3. Încetarea mandatului judiciar......................................................434

2.4.3. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice si a entitatilor fara personalitate juridica .......................................439

2.4.3.1. Reprezentarea persoanei juridice.................................................439

2.4.3.2. Particularitati privind mandatul..................................................446

2.4.3.3. Reprezentarea entitatii fara personalitate juridica......................446

2.4.4. Reprezentarea asigurata de consilierul în proprietate industriala ......446

2.4.5. Sanctiunea pentru lipsa dovezii calitatii de reprezentant...................446

2.5. Asistenta judiciara...............................................................449

2.5.1. Ajutorul public judiciar......................................................................450

2.5.1.1. Conditii de acordare.....................................................................450

2.5.1.2. Forme de asistenta judiciara – facilitati la plata taxelor judiciare.......455

2.5.1.3. Forme de asistenta judiciara – apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou ...........................................456

2.5.1.4. Alte forme de asistenta judiciara ....................................458

2.5.1.5. Procedura de judecata.................................................................460

2.5.2. Facilitati fiscale acordate persoanei juridice......................................471

2.5.2.1. Conditii de acordare.....................................................................471

2.5.2.2. Procedura de judecata.................................................................473

835Cuprins3. Participarea Ministerului Public în procesul civil..............................474

3.1. Pornirea actiunii civile..................................................................................474

3.2. Participarea la judecata ..........................................................................480

3.3. Exercitarea cailor de atac...................................................482

3.4. Solicitarea executarii silite a unor titluri executorii..........484

4. coMPeteNtA iNstANtelor judecatoresti.................485

1. Notiune.....................................................................486

2. clasificarea normelor de competenta..............................487

3. competenta generala.......................................................491

3.1. Competenta în materia controlului de constitutionalitate........491

3.2. Competenta în materie electorala...............................................497

3.3. Competenta în materia contenciosului administrativ..................499

3.4. Competenta în alte materii......................................................504

3.4.1. Competenta în materia litigiilor de munca..........................504

3.4.2. Competenta în materia actelor de stare civila..................505

3.4.3. Competenta cu privire la schimbarea numelui...................506

3.4.4. Competenta în materie succesorala...................................508

3.4.5. Competenta în materia protectiei copilului...................509

3.4.6. Competenta tribunalului arbitral.................................511

3.4.7. Competenta în materia desfacerii casatoriei ...........514

4. competenta materiala..................................................516

4.1. Competenta materiala a judecatoriei...............................516

4.1.1. Competenta privind judecata în prima instanta...............516

4.1.2. Competenta privind judecata în ultima instanta...............537

4.1.3. Competenta privind judecata altor cereri prevazute de lege.....540

4.2. Competenta materiala a tribunalului...................................545

4.2.1. Competenta privind judecata în prima instanta..................546

4.2.2. Competenta privind judecata în apel..............................567

4.2.3. Competenta privind judecata în recurs.........................567

4.2.4. Competenta privind judecata altor cereri prevazute de lege......569

4.3. Competenta materiala a curtii de apel......................................574

4.3.1. Competenta privind judecata în prima instanta...................575

4.3.2. Competenta privind judecata în apel................................575

4.3.3. Competenta privind judecata în recurs.............................577

4.3.4. Competenta privind judecata altor cereri prevazute de lege....578

4.4. Competenta materiala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.............581

4.4.1. Competenta privind judecata în recurs...........................582

4.4.2. Competenta privind judecata recursului în interesul legii......586

4.4.3. Competenta privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept...........................600

4.4.4. Competenta privind judecata altor cereri date prin lege în competenta sa......613

4.4.5. „Competenta” Completului de 5 judecatori.........................614

4.4.6. „Competenta” Sectiilor Unite .....................................616

4.5. Competenta materiala a sectiilor instantelor si a completelor specializate...616

4.6. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta.....................................618

4.6.1. Reguli generale..............................................619

4.6.2. Cazul mai multor capete de cerere principale...............622

4.6.3. Cererea formulata de mai multi reclamanti.....................624

4.6.4. Valoarea cererii în cazuri speciale................................626

4.6.5. Valoarea cererii de plata partiala...............................628

4.6.6. Valoarea cererii în caz de prestatii succesive...................629

4.6.7. Valoarea cererii în materie imobiliara.............................629

4.6.8. Valoarea cererii în materie de mostenire.....................630

4.6.9. Dispozitii speciale...........................................................633

5. competenta teritoriala ...............................................637

5.1. Competenta teritoriala de drept comun...........................637

5.1.1. Regula generala...................................................637

5.1.2. Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut..........643

5.2. Competenta teritoriala alternativa...........................................644

5.2.1. Cazul persoanei juridice care are dezmembraminte..............645

5.2.2. Cererea îndreptata împotriva unei entitati fara personalitate juridica.....646

5.2.3. Cererile îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public......647

5.2.4. Pluralitatea de pârâti...................................................647

5.2.5. Alte cazuri de competenta teritoriala alternativa..................650

5.2.6. Competenta în materie de asigurare.....................661

5.2.7. Cazul cererii în care judecatorul este parte....................663

5.3. Competenta teritoriala exclusiva.................................667

5.3.1. Cereri privitoare la imobile.............................667

5.3.2. Cereri privitoare la mostenire.............................669

5.3.3. Cereri privitoare la societati............................677

5.3.4. Cereri privitoare la insolventa sau concordatul preventiv...678

5.3.5. Cereri împotriva unui consumator..........................679

5.3.6. Cereri privitoare la persoane................................679

5.3.7. Cereri în cauze maritime si fluviale ......................680

5.3.8. Cereri în legatura cu incidentele privind arbitrajul.........681

6. incidente procedurale privitoare la competenta instantei............682

6.1. Exceptia de necompetenta.................................................682

6.1.1. Invocare............................................................682

6.1.2. Clasificare.....................................................689

6.1.3. Solutionare ..............................................................689

6.1.4. Hotarârea de declinare a competentei. Particularitati .......692

6.2. Conflictele de competenta..........................................697

6.2.1. Cazuri............................................697

6.2.2. Procedura de solutionare...............................703

6.3. Prorogarea de competenta....................................707

6.3.1. Prorogarea legala de competenta ..........................707

6.3.2. Prorogarea judecatoreasca de competenta ....................724

6.3.3. Prorogarea conventionala de competenta......................744

5. Actele de Procedura si terMeNele ProcedurAle...................751

1. Actele de procedura .........................752

1.1. Notiune.......................................................752

1.2. Clasificare ....................................................752

1.3. Conditii pentru întocmirea actelor de procedura..............754

2. Nulitatea actelor de procedura .......................................761

2.1. Notiune. Particularitati...........................................761

2.2. Clasificare .................................................................762

2.3. Cazuri de nulitate...........................................................764

2.3.1. Nulitatea conditionata de vatamare............................764

2.3.2. Nulitatea neconditionata de vatamare..................772

2.4. Mijloacele de invocare a nulitatii.........................................773

2.4.1. Exceptia nulitatii. Invocare ...................................773

2.4.2. Actul de procedura prin care este solutionata exceptia nulitatii....780

2.4.3. Efectele nulitatii.................................................781

3. termenele procedurale....................................................784

3.1. Notiune.....................................................................784

3.2. Clasificare .....................................................784

3.3. Calculul termenelor...............................................787

3.4. Durata termenelor procedurale....................................791

3.5. Sanctiunea nerespectarii termenului procedural....................798

3.5.1. Decaderea.......................................................798

3.5.1.1. Notiune......................................................798

3.5.1.2. Conditiile decaderii....................................800

3.5.1.3. Cazurile în care intervine decaderea.................801

3.5.1.4. Cazurile în care nu intervine decaderea..................803

3.5.1.5. Efectele decaderii...........................................805

3.5.2. Anularea .....................................................805

3.6. Repunerea în termen............................................805

6. AMeNzi judiciAre si desPagubiri.....................................813

1. Amenzi judiciare .......................................................814

2. despagubiri...........................................................821

3. stabilirea amenzii si despagubirii..........................824

4. reexaminarea...................................................827

Limba: romana
Nr.pagini: 838
Dimensiuni: 17x24
An aparitie: 2013

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0537 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.